กิจกรรมใกล้จะมาถึง

ลำดับ กิจกรรม คณะ/วิทยาลัย วันที่


กิจกรรมล่าสุด

ลำดับ กิจกรรม คณะ/วิทยาลัย วันที่
1 มหาวิทยาลัย 17/01/2563
2 โครงการทำบุญปีใหม่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 09/01/2563
3 โครงการการเรียนรู้สู่โลกแห่งความเปลี่ยนแปลง "ระบบนิเวศการศึกษา มุ่งสู่อนาคต" คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 09/01/2563
4 โครงการงานประจำปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 24 - 26/12/2562
5 โครงการพิธีเปิดสถาบันความร่วมมือไทย-จีน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20/12/2562
6 โครงการจิตอาสาพาทำสะพาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18/12/2562
7 กิจกรรมเข้าร่วมการรับฟังเรื่องจิตอาสา รุ่นที่ 4/62 มหาวิทยาลัย 18/12/2562
8 การตรวจสุขภาพ มหาวิทยาลัย 17 - 19/12/2562
9 โครงการจิตอาสาจัดการพื้นที่ริมน้ำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 16/12/2562
10 จิตอาสากีฬาตะกร้อ" บัวน้ำเงินเกมส์" วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 07 - 14/12/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาเปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่
 

นักศึกษาเปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่แล้ว รบกวนเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม Update รหัสนักศึกษาใหม่ของท่าน ระบบจะไม่บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมรหัสเก่าของนักศึกษา

ฤทธิชัย บ่อศีล    2 ก.พ. 2560, 09:40    มหาวิทยาลัย
นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานเพื่อตรวจสอบจำนวนกิจกรรมได้ที่เมนู เข้าสู่ระบบ
 

นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานเพื่อตรวจสอบจำนวนกิจกรรมได้ที่เมนู เข้าสู่ระบบ เข้าใช้งานด้วย Internet Account ของมหาวิทยาลัยฯ

ฤทธิชัย บ่อศีล    17 มี.ค. 2559, 15:54    มหาวิทยาลัย
ขอเชิญนักศึกษาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
 

ขอเชิญนักศึกษาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา

ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์เลือกตั้งของคณะตนเอง ผกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัยฯ)

วรชาติ กลสัตยสมิต    8 มี.ค. 2559, 15:04    มหาวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมเดินการกุศล "ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์" ประจำปี 2559 วันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 06.30 น.
 
วรชาติ กลสัตยสมิต    29 ก.พ. 2559, 15:19    มหาวิทยาลัย
ยื่นเรื่องขอบันทึกข้อมูลกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถยื่นขอบันทึกข้อมูลกิจกรรมนักศึกษาโดย ยื่นคำร้องที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ST1102 และรอการตอบรับภายใน 7 วัน จากนั้นสามารถยื่นหนังสือรับรองการผ่านกิจกรรม ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ การยื่นกู้ กยศ. และ กรอ. เป็นต้น

ประภาส ทองรัก    9 ธ.ค. 2558, 23:33    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี
 

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช

ประภาส ทองรัก    7 ส.ค. 2558, 19:21    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี