กิจกรรมใกล้จะมาถึง

ลำดับ กิจกรรม คณะ/วิทยาลัย วันที่
1 รด.จิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัย 13/11/2562
2 โครงการงานประจำปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 24 - 26/12/2562


กิจกรรมล่าสุด

ลำดับ กิจกรรม คณะ/วิทยาลัย วันที่
1 รด.จิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัย 13/11/2562
2 โครงการสานต่อพระปณิธาน ทำความดี ด้วยหัวใจ ตามรอยพ่อ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัย 12/11/2562
3 นักศึกษาจิตอาสาปฏิบัติงานกิจกรรมลอยประทีปตามวิถี สู่สายนทีเมืองธัญบุรี (ฝ่ายจัดทำกระทง) มหาวิทยาลัย 11/11/2562
4 กิจกรรม จิตอาสาช่วยเตรียมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 (กลุ่ม 1) มหาวิทยาลัย 24/10/2562
5 โครงการสานต่อพระปณิธาน ทำความดี ด้วยหัวใจ ตามรอยพ่อ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัย 21/10/2562
6 บริจาคโลหิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16/10/2562
7 กิจกรรมจิตอาสาช่วยงาน ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย 16/10/2562
8 กิจกรรมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัย 15/10/2562
9 โครงการสานต่อพระปณิธาน ทำความดี ด้วยหัวใจ ตามรอยพ่อ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัย 11/10/2562
10 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปี มหาวิทยาลัย 23 - 27/09/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาเปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่
 

นักศึกษาเปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่แล้ว รบกวนเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม Update รหัสนักศึกษาใหม่ของท่าน ระบบจะไม่บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมรหัสเก่าของนักศึกษา

ฤทธิชัย บ่อศีล    2 ก.พ. 2560, 09:40    มหาวิทยาลัย
นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานเพื่อตรวจสอบจำนวนกิจกรรมได้ที่เมนู เข้าสู่ระบบ
 

นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานเพื่อตรวจสอบจำนวนกิจกรรมได้ที่เมนู เข้าสู่ระบบ เข้าใช้งานด้วย Internet Account ของมหาวิทยาลัยฯ

ฤทธิชัย บ่อศีล    17 มี.ค. 2559, 15:54    มหาวิทยาลัย
ขอเชิญนักศึกษาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
 

ขอเชิญนักศึกษาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา

ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์เลือกตั้งของคณะตนเอง ผกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัยฯ)

วรชาติ กลสัตยสมิต    8 มี.ค. 2559, 15:04    มหาวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมเดินการกุศล "ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์" ประจำปี 2559 วันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 06.30 น.
 
วรชาติ กลสัตยสมิต    29 ก.พ. 2559, 15:19    มหาวิทยาลัย
ยื่นเรื่องขอบันทึกข้อมูลกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถยื่นขอบันทึกข้อมูลกิจกรรมนักศึกษาโดย ยื่นคำร้องที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ST1102 และรอการตอบรับภายใน 7 วัน จากนั้นสามารถยื่นหนังสือรับรองการผ่านกิจกรรม ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ การยื่นกู้ กยศ. และ กรอ. เป็นต้น

ประภาส ทองรัก    9 ธ.ค. 2558, 23:33    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี
 

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช

ประภาส ทองรัก    7 ส.ค. 2558, 19:21    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี